Vrijetijd


Toerisme draagt wereldwijd 10% bij aan het bruto mondiaal product. In Nederland wordt jaarlijks 73 miljard in de vrijetijdssector besteed en is 6% beroepsbevolking werkzaam in de gastvrijheidsindustrie. Kortom, een sector die niet meer weg te denken is.

Maar ook voor de gasten zelf is de vrijetijd een wezenlijk onderdeel en geldt de vakantie zolangzamerhand als een eerste levensbehoefte.

Dat alles heeft gevolgen op vele vlakken. Overlast in de straat door rolkoffers, druk op de natuur en ontwrichting van woonwijken door Air-b-b. Maar aan de andere kant ook kennis van volkeren en landen die voorheen onbekend waren.

De vrijetijdssector heeft haar specifieke kenmerken. De ontwikkeling van de sector vraag om kennis en ervaring. TRENDING leisure biedt inzicht, creativiteit, praktische oplossingen en jarenlange ervaring in deze branche.


Marketing


TRENDING leisure is specialist in destinatiemarketing. Hoe zorg je dat je gebied onder de aandacht komt van de meest interessante doelgroepen?

Wat doe je nadat een positionering, strategie en huisstijl zijn vastgesteld?

Af en toe een advertentie op een billboard of kan je met veel creativiteit en de inzet van alle media een veel groter bereik genereren? 

TRENDING leisure heeft jarenlange ervaring in het vertellen van het verhaal van het gebied en dit op tal van manieren rond laten zingen. Via film, PR, social media et cetera.

Want destinatiemarketing start pas echt als de logo's en slogans zijn bedacht. Dan begint een creatief proces rond het bedenken en vormgeven van de meest relevante verhalen voor de doelgroepen.
CommunicatieManagementHoe krijg je jouw boodschap tussen de oren van je doelgroep? Wat is de beste manier om de verschillende mediakanalen in te zetten? Welke planning is het beste voor het verzenden van de boodschappen. Allemaal zaken waarin TRENDING Leisure kan ondersteunen. Van persberichten tot social media inzet, website-ontwikkeling en persreizen. Met praktische, concrete plannen en een effectieve uitvoering.

TRENDING Leisure verzorgt project- of interimmanagement. De werkwijze is helder, concreet, op uitvoering gericht, creatief en met humor. Gespecialiseerd in organisaties op de snijvlakken van toerisme, vrijetijd, semi-overheid en bedrijfsleven. Situaties gericht op ontwikkeling, realisatie en met een hoog communicatief karakter hebben daarbij de voorkeur.Advies


Dertig jaar actief in de vrijetijdssector levert veel inzicht en expertise op. TRENDING Leisure heeft ervaring rond natuurontwikkeling, ruimtelijke ordening, consumentengedrag, destinatiemarketing, vrijetijdsondernemers en overheden. Support en advies rond (markt-) onderzoek, brainstormsessies, visie-ontwikkeling en -begeleiding, innovatie en (gebied-) ontwikkeling. 

TRENDING Leisure zet dit graag om in bruikbare adviezen.